รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB7,000,000.00 THB6,300,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB2,400,000.00 THB2,390,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB3,000,000.00 THB2,950,000.00

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB1,140,000.00 THB950,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

THB1,700,000.00 THB1,500,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB7,000,000.00 THB5,900,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB13,000,000.00 THB12,000,000.00

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB4,500,000.00 THB4,200,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB4,000,000.00 THB3,500,000.00

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB3,600,000.00 THB3,000,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB1,100,000.00 THB1,000,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB4,200,000.00 THB3,900,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB4,000,000.00 THB3,400,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB3,200,000.00 THB3,190,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB2,100,000.00 THB1,700,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB40,000,000.00 THB32,000,000.00

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB4,500,000.00 THB3,950,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB1,800,000.00 THB1,600,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB6,000,000.00 THB4,800,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB1,800,000.00 THB1,600,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB5,300,000.00 THB4,500,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB1,500,000.00 THB1,250,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB2,170,000.00 THB2,000,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB2,390,000.00 THB2,050,000.00

สนใจติดต่อ: กษิดิ์เดช เพชรพิมพ์พันธุ์ โทร 084-545-4292

THB1,400,000.00 THB900,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

THB80,517,500.00 THB80,000,000.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB30,000,000.00 THB22,525,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB1,700,000.00 THB1,500,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB28,600,000.00 THB20,000,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB2,000,000.00 THB1,900,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB23,000,000.00 THB22,500,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB2,400,000.00 THB1,890,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB4,000,000.00 THB3,400,000.00

สนใจติดต่อ: สิริลักษณ์ ลาภบรรจบ โทร 099-165-8578

THB1,300,000.00 THB1,290,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB19,920,000.00 THB19,500,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

CLOSE