รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 1,000,000.0 THB 950,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 4,500,000.0 THB 3,900,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 10,593,750.0 THB 7,768,750.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 3,900,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 2,300,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 12,000,000.0 THB 9,000,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 2,740,000.0 THB 2,055,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 900,000.0 THB 700,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 7,000,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 70,000,000.0 THB 60,000,000.0

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB 2,750,000.0 THB 2,500,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 20,000,000.0 THB 18,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 900,000.0 THB 820,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 9,660,000.0 THB 8,556,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 1,500,000.0 THB 1,400,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 2,400,000.0 THB 2,300,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 3,000,000.0 THB 2,950,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 1,140,000.0 THB 760,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

THB 1,700,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 4,500,000.0 THB 3,000,000.0

สนใจติดต่อ: ศรุดา โชติยานนท์ โทร 087-089-6957

THB 7,000,000.0 THB 5,900,000.0

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 14,000,000.0 THB 9,772,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 13,000,000.0 THB 12,000,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 6,900,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 3,200,000.0 THB 2,800,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 4,000,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 4,200,000.0 THB 3,900,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 63,000,000.0 THB 58,955,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 4,000,000.0 THB 3,400,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 40,000,000.0 THB 32,000,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 1,800,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

CLOSE