รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB4,690,000.00 THB4,300,000.00

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB1,500,000.00 THB1,350,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB1,500,000.00 THB1,350,000.00

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB17,000,000.00 THB14,500,000.00

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB16,000,000.00 THB11,500,000.00

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB14,000,000.00 THB9,900,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB6,000,000.00 THB5,500,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB2,690,000.00 THB2,500,000.00

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB1,200,000.00 THB1,000,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB9,200,000.00 THB8,650,000.00

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB3,300,000.00 THB3,000,000.00

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB1,200,000.00 THB1,000,000.00

สนใจติดต่อ: สุนีย์ สังขวดี โทร 061-943-4313

THB3,300,000.00 THB3,100,000.00

สนใจติดต่อ: ธนัญญา ธรรมถาวร โทร 088-978-4659

THB1,500,000.00 THB1,450,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB13,000,000.00 THB12,000,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB2,000,000.00 THB1,850,000.00

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB4,200,000.00 THB3,900,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB800,000.00 THB600,000.00

สนใจติดต่อ: ธนัญญา ธรรมถาวร โทร 088-978-4659

THB3,000,000.00 THB2,000,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB2,400,000.00 THB2,250,000.00

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB18,960,000.00 THB13,904,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB17,360,000.00 THB14,000,000.00

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

CLOSE