รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 1,400,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 4,700,000.0 THB 4,000,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 1,760,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 1,790,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 890,000.0 THB 800,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 890,000.0 THB 800,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 1,800,000.0 THB 1,550,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 890,000.0 THB 800,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 1,750,000.0 THB 1,690,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 550,000.0 THB 500,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 094-693-9392

THB 1,500,000.0 THB 1,450,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 1,700,000.0 THB 1,420,000.0

สนใจติดต่อ: ปรัชญา สุดคนึงหา โทร 089-506-3506

THB 5,500,000.0 THB 4,900,000.0

สนใจติดต่อ: สรัญธรณ์ กีรติเศวตพนธ์ โทร 093-249-4566

THB 9,000,000.0 THB 8,500,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,300,000.0 THB 1,700,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 800,000.0 THB 720,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,000,000.0 THB 2,500,000.0

สนใจติดต่อ: วีรศักดิ์ สมบูรณ์ โทร 097-259-5355

THB 1,300,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,100,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: สรัญธรณ์ กีรติเศวตพนธ์ โทร 093-249-4566

THB 4,200,000.0 THB 3,200,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

CLOSE