รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 3,950,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 18,500,000.0 THB 1,790,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,200,000.0 THB 2,100,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,100,000.0 THB 1,400,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

CLOSE