รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 5,460,000.0 THB 4,416,000.0

สนใจติดต่อ: กรดล ประเวระไภ โทร 086-805-5971

THB 7,500,000.0 THB 7,350,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 3,000,000.0 THB 2,300,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 900,000.0 THB 690,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 2,770,000.0 THB 1,617,000.0

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB 3,200,000.0 THB 1,894,200.0

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB 3,300,000.0 THB 1,951,600.0

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB 4,500,000.0 THB 3,990,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 3,700,000.0 THB 2,800,000.0

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB 2,400,000.0 THB 2,300,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 12,660,000.0 THB 12,000,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 2,190,000.0 THB 1,990,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 2,000,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

THB 5,500,000.0 THB 5,400,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 10,000,000.0 THB 4,300,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 5,000,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 6,000,000.0 THB 5,000,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 3,744,000.0 THB 3,384,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 3,500,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 6,900,000.0 THB 4,900,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

CLOSE