รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,800,000.0 THB 1,550,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 4,400,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 1,650,000.0 THB 1,350,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 1,650,000.0 THB 1,350,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 4,500,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 2,800,000.0 THB 2,690,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 4,200,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 3,450,000.0 THB 3,390,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 940,000.0 THB 890,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 15,000,000.0 THB 13,272,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 3,200,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,000,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 2,300,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณิฐชมนต์ ปิติพิริยธรณ์ โทร 082-349-8174

THB 1,900,000.0 THB 1,700,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 2,700,000.0 THB 2,300,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 5,000,000.0 THB 4,550,000.0

สนใจติดต่อ: พิราตรี อ้นพงษ์ โทร 091-010-8495

THB 1,250,000.0 THB 1,150,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 7,000,000.0 THB 6,300,000.0

สนใจติดต่อ: อรอัครินทร์ เฉลิมรักษ์ โทร 092-942-4266

THB 1,590,000.0 THB 1,490,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 900,000.0 THB 875,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 7,000,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: แพรพรรณ ภาดีกนกนาท โทร 082-656-2463

THB 20,902,500.0 THB 16,772,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 1,700,000.0 THB 1,490,000.0

สนใจติดต่อ: ดลลักษณ์ ปินตา โทร 065-562-4664

THB 4,600,000.0 THB 4,400,000.0

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

CLOSE