รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,790,000.0 THB 2,550,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 3,900,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 3,000,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 1,800,000.0 THB 1,700,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 2,414,000.0 THB 2,272,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 2,380,000.0 THB 2,240,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 1,950,000.0 THB 1,800,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 2,300,000.0 THB 2,190,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 3,400,000.0 THB 3,290,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 1,800,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: ศรุดา โชติยานนท์ โทร 087-089-6957

THB 18,000,000.0 THB 16,490,000.0

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB 1,100,000.0 THB 950,000.0

สนใจติดต่อ: ศรุดา โชติยานนท์ โทร 087-089-6957

THB 19,000,000.0 THB 16,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 2,200,000.0 THB 1,990,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 9,500,000.0 THB 8,800,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 1,450,000.0 THB 13,000,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 1,200,000.0 THB 1,150,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 550,000.0 THB 470,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

CLOSE