ข้อดีของการฝากขาย

*** หมายเหตุ *** การตั้งราคาขาย ผู้ขายเป็นผู้ตัดสินใจในการตั้งราคาขาย ทางบริษัทจะไม่มีการบวกราคาขายโดยเด็ดขาด ซึ่งทางบริษัทจะระบุราคาขายไว้อย่างชัดเจนทั้งในหนังสือขายบ้านและในอินเตอร์เน็ท เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าทางบริษัทจะทำงานขาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์ต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จะไม่ทำเหมือนกับนายหน้าอิสระหรือบริษัทบางบริษัทที่ชอบบวกราคาและไม่ยอมระบุราคาขายไว้อย่างชัดเจน

CLOSE