รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 1,500,000.0 THB 1,450,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 2,850,000.0 THB 2,700,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 800,000.0 THB 650,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 2,500,000.0 THB 1,900,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 2,000,000.0 THB 1,850,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 800,000.0 THB 600,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 2,400,000.0 THB 2,250,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 300,000.0 THB 290,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 2,500,000.0 THB 2,290,000.0

สนใจติดต่อ: สรัญธรณ์ กีรติเศวตพนธ์ โทร 093-249-4566

THB 780,000.0 THB 750,000.0

สนใจติดต่อ: สรัญธรณ์ กีรติเศวตพนธ์ โทร 093-249-4566

THB 600,000.0 THB 500,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 7,200,000.0 THB 6,300,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 17,360,000.0 THB 14,000,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 7,500,000.0 THB 5,500,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 16,500,000.0 THB 16,000,000.0

สนใจติดต่อ: พรทิพย์ ปานทอง โทร 083-009-9685

THB 5,500,000.0 THB 4,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,200,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 6,000,000.0 THB 4,000,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

CLOSE