รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB1,800,000.00 THB1,700,000.00

สนใจติดต่อ: ธนัญญา ธรรมถาวร โทร 088-978-4659

THB4,700,000.00 THB4,500,000.00

สนใจติดต่อ: จักรพัธน์ ศรีพุทธรักษณ์ โทร 096-246-0982

THB38,625,000.00 THB27,810,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB6,000,000.00 THB5,000,000.00

สนใจติดต่อ: ประภาส ตันติวราภรณ์ โทร 081-113-8659

THB2,300,000.00 THB2,000,000.00

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-554-2987

THB950,000.00 THB750,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB3,890,000.00 THB3,600,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB1,800,000.00 THB1,550,000.00

สนใจติดต่อ: นิพนธ์ บุ้นเฮียง โทร 092-889-7992

THB2,500,000.00 THB2,290,000.00

สนใจติดต่อ: กรกฎ ประเวระไภ โทร 086-805-5971

THB2,300,000.00 THB2,200,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB3,600,000.00 THB3,400,000.00

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB3,900,000.00 THB3,590,000.00

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB1,200,000.00 THB950,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB13,000,000.00 THB12,000,000.00

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB5,900,000.00 THB5,500,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB3,000,000.00 THB2,800,000.00

สนใจติดต่อ: กัญญ์ภรณ์ ก้งทอง โทร 061-235-6939

THB3,500,000.00 THB3,000,000.00

สนใจติดต่อ: จักรพัธน์ ศรีพุทธรักษณ์ โทร 096-246-0982

THB1,200,000.00 THB1,012,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

THB9,900,000.00 THB9,300,000.00

สนใจติดต่อ: จักรพัธน์ ศรีพุทธรักษณ์ โทร 096-246-0982

THB3,400,000.00 THB3,200,000.00

สนใจติดต่อ: กัญญภัทร เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB4,690,000.00 THB4,300,000.00

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB1,500,000.00 THB1,350,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB1,500,000.00 THB1,350,000.00

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB17,000,000.00 THB14,500,000.00

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB16,000,000.00 THB11,500,000.00

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB14,000,000.00 THB9,900,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

CLOSE