รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,800,000.0 THB 2,380,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 3,700,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 4,400,000.0 THB 4,200,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 1,450,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 5,000,000.0 THB 4,890,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 8,000,000.0 THB 5,900,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 2,000,000.0 THB 1,950,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 1,650,000.0 THB 1,350,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 2,800,000.0 THB 2,490,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 4,200,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 3,450,000.0 THB 2,950,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 3,200,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,000,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 3,900,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 1,850,000.0 THB 16,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 1,250,000.0 THB 1,150,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 1,590,000.0 THB 1,490,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 8,500,000.0 THB 7,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,200,000.0 THB 2,790,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 70,000,000.0 THB 65,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

CLOSE