รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 5,500,000.0 THB 4,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,200,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 6,000,000.0 THB 4,000,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 1,400,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 1,760,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 890,000.0 THB 800,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 890,000.0 THB 800,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 1,800,000.0 THB 1,550,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 890,000.0 THB 800,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 550,000.0 THB 500,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 094-693-9392

THB 1,500,000.0 THB 1,450,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 9,000,000.0 THB 8,500,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,300,000.0 THB 1,700,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 1,300,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,100,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: สรัญธรณ์ กีรติเศวตพนธ์ โทร 093-249-4566

THB 800,000.0 THB 740,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 55,000,000.0 THB 35,000,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 1,450,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 4,200,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 1,250,000.0 THB 1,150,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 1,590,000.0 THB 1,390,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

CLOSE